Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de digitale raadpleegomgeving van Lokaal bestuur Haacht!

Hier kan je alle besluiten en goedgekeurde verslagen raadplegen van 

  • het college van burgemeester en schepenen
  • het vast bureau
  • de gemeenteraad 
  • de gemeenteraadscommissies
  • de raad voor maatschappelijk welzijn
  • de raad van bestuur van het AGB 
  • de besluiten van de burgemeester

 

Een agenda of verslag raadplegen

  • Klik in de kalender de zitting aan waarvan je de dagorde of de besluiten wil bekijken.

 

Een besluit raadplegen

  • Weet je op welke datum en door welk orgaan de beslissing werd genomen? Ga in de kalender naar de juiste dag en selecteer het orgaan. Klik op de titel om de beslissing te lezen.
  • Als je de datum niet kent, kan je rechts bovenaan een zoekterm ingeven. Verschijnen er te veel resultaten? Je kan ze filteren bovenaan de pagina met zoekresultaten.

 

Een besluit is enkel beschikbaar als het vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je het opvragen. Voor hulp of informatie kan je steeds terecht bij secretariaat@haacht.be.

 

Een klacht indienen tegen een besluit

Je kan een klacht tegen een besluit indienen bij Agentschap Binnenlands Bestuur