Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de "Raadpleegomgeving" binnen de tool “digitale besluitvorming” van gemeente/OCMW (lokaal zorgbestuur) Haacht!

Op 1 januari 2019 is het nieuwe decreet voor het lokale bestuur in werking getreden met onder andere de integratie van de gemeente en het OCMW.

De gemeente- en OCMW-raad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad vergadert elke maand op een maandagavond, uitgezonderd in de zomer. De vergadering begint om 20 uur en vindt plaats in de raadzaal van Den Breughel (Corona : via Teams). Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond (Corona : livestream). Voor het publiek is er een toelichtingsnota ter beschikking.

Het is de voorzitter of zijn vervanger die de vergadering opent en sluit en instaat voor de orde in de raadzaal. De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Van alle besluiten maakt de algemeen directeur een lijst; van de raadsvergadering een verslag. Je kan de lijsten en goedgekeurde verslagen raadplegen op deze "raadpleegomgeving" in het kader van de actieve openbaarheid van bestuur en de bekendmakingsplicht :

  • de agenda en de besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
  • de agenda en de besluitenlijst van het vast bureau OCMW
  • de agenda en de besluitenlijst van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies
  • de agenda en de besluitenlijst van de OCMW-raad
  • de agenda en de besluitenlijst van de raad van bestuur van het AGB
  • de agenda en de besluitenlijst van de besluiten burgemeester

Je kan een agenda raadplegen door:

  • in de kalender de zitting aan te klikken waarvan je de dagorde of de besluiten wil bekijken.

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken: 

  • Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen. Door de titel aan te klikken, opent de beslissing.
  • Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan. Verschijnen er te veel resultaten? Je kan die filteren door te klikken op de plus-knop die naast de zoekbalk verschijnt. Bevestig de filters door op de rode balk te klikken.

Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via de “passieve openbaarheid van bestuur”. Voor hulp, informatie of inzage kan je steeds terecht bij secretariaat@haacht.be.

Je kunt een klacht tegen een besluit indienen bij de toezichthoudende overheid. Ga daarvoor naar de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer