Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GR_00319 - Belastingen - Extra ondersteuning voor foorkramers door een vrijstelling van de standgelden voor oktober-kermis van 2020 n.a.v. de maatregelen mbt coronacrisis - Goedkeuring

Gemeenteraad
ma 23/11/2020 - 20:05 Gemeenteraadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Vincent Vanhumbeeck, Steven Swiggers, Jozef Verdeyen, Karin JiroflĂ©e, Tom Van der Auwera, Nico Bogaerts, Ilse Fillet, Dieter Vanbesien, Luc De Bie, Frank Vannetelbosch, Bert Francois, Bernard Lemaitre, Annelotte Van Meldert, Brigitte Mouligneau, Jo Vandesande, Marc Vermylen, Marian Ursi, Nick Van Avondt, Pascal Vandenhoudt, Tim Timmermans, Veva Daniels, Orpha Delbeke, Annik Olbrechts, Eric Persoons

Verontschuldigd

Luc Van Rillaer

Secretaris

Eric Persoons

Voorzitter

Vincent Vanhumbeeck
2020_GR_00319 - Belastingen - Extra ondersteuning voor foorkramers door een vrijstelling van de standgelden voor oktober-kermis van 2020 n.a.v. de maatregelen mbt coronacrisis - Goedkeuring 2020_GR_00319 - Belastingen - Extra ondersteuning voor foorkramers door een vrijstelling van de standgelden voor oktober-kermis van 2020 n.a.v. de maatregelen mbt coronacrisis - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

8a08e59561454b880161479b5019067c

Argumentatie

In navolging van de ondersteuningsmaatregelen voor de Haachtse ondernemers en de Haachtse marktkramers, stellen wij een vrijstelling van het standgeld voor de foorkramers op de oktober kermis 2020 voor.

Een dergelijke vrijstelling betekent ongeveer € 1818,46 euro minder inkomsten.


Regelgeving bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur
<p>DLB</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad verleent vrijstelling van de belasting geheven voor het privaat gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor het plaatsen van kermisattracties tijdens de kermis van oktober 2020 die binnen de gemeente georganiseerd wordt.

De vrijstelling zal gelden voor de oktober kermis van het jaar 2020.